„Czy wiesz, że: - jedynie 17% osób niepełnosprawnych psychicznie jest aktywnych zawodowo?” 


Czy wiesz, że: 

- jedynie 17% osób niepełnosprawnych psychicznie jest aktywnych zawodowo? 

- postrzegani są zwykle przez pracodawców jako kłopot lub zagrożenie dla ich firmy? 

- nikt w Polsce do tej pory nie zapewnił możliwości pracy podopiecznym domów pomocy społecznej czy innych placówek opieki pełnodobowej dla osób chorujących psychicznie?  

Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych doskonale zna problemy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne, w tym chorujące psychicznie. Od blisko 30 lat pomaga osobom wykluczonym społecznie wspierając osoby z niepełnosprawnościami i nieustannie wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom.  

W chwili obecnej TPN wspiera 2074 osoby niepełnosprawne. Wiemy jak ważna jest dla tej grupy aktywizacja zawodowa. Praca jest jednym z ważniejszych elementów w ich życiu i jedną z najefektywniejszych form rehabilitacji. W swoich strukturach organizacja zatrudnia aż 221 osób niepełnosprawnych. To dzięki pracy wszyscy czujemy się potrzebni i ważni. Aktywność zawodowa pełni kluczową rolę w tworzeniu poczucia własnej wartości i sensu życia, zapobiega także wykluczeniu społecznemu.  

Niestety osoby z niepełnosprawnością wielokrotnie są pozbawione szansy na powrót do pracy, są stygmatyzowane i spychane na margines społeczeństwa, a nawet są z niego wykluczane. Nie mając wsparcia i motywacji do walki o lepsze życie, czują się gorsze, niechciane i odtrącone przez otoczenie. Aktywność zawodowa jest ważna dla osób z niepełnosprawnością, ponieważ motywuje ich do działania, do dbania o siebie, o kondycję fizyczną i psychiczną. Praca to także kontakt z drugim człowiekiem, co doskonale przekłada się na lepszą integrację ze społeczeństwem w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W Wyjątkowym Domu powstanie aż 38 miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością w powstałej tam kuchni lub na innych stanowiskach, co pomoże im się przygotować do samodzielnego życia. Planujemy min. utworzenie stanowisk pracy dla ogrodników, pracowników biurowych, czy pracowników gospodarczych. Codzienne obowiązki pozwalają nadać sens życiu, powodują, że mamy po co wstać rano z łóżka. W Wyjątkowym Domu praca będzie dostosowana do możliwości i stanu zdrowia, nie będzie generowała dodatkowego stresu. Jedni bowiem czują się dobrze uprawiając zioła w ogródku, a inni wykonując prace biurowe.