„Przy realizacji projektu Wyjątkowego Domu będziemy współpracować z partnerami z całego świata.” 


Przy realizacji projektu Wyjątkowego Domu będziemy współpracować z partnerami z całego świata. Czerpiąc z ich doświadczenia wdrożymy u nas: 

1. Myślenie pytaniami jako nowatorski styl myślenia i metodę zarządzania biznesowego opracowaną przez Inquiry Institute z USA. Będziemy korzystać z filozofii, której znaczącym elementem jest „myślenie pytaniami”, które w swoich założeniach w sposób holistyczny podchodzi do tematu zdrowia człowieka. Jest to spojrzenie na człowieka pod względem jego stanu fizycznego, kondycji i samopoczucia psychicznego oraz sposobu myślenia. Przy zachowaniu równowagi tych trzech elementów, wypracujemy motywacje do lepszego i satysfakcjonującego życia. Dzięki tej metodzie możemy świadomie wpływać na przyszłość, obmyślając takie pytania, które najskuteczniej doprowadzą nas do celu. Metoda ta udoskonali również umiejętność słuchania, bez wydawania sądów oraz umiejętność dziękowania za sugestie. Wszystko to wykorzystamy zarówno w obszarze zarządzania zespołem Domu jak i opracowując programy terapeutyczne dla mieszkańców.  

2. Firmę społeczną jako model zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wyzwalający w nich poczucie podmiotowości i współodpowiedzialności za miejsce, w którym pracują. 

Poszukując sprawdzonych rozwiązań na świecie, trafiliśmy na model firmy społecznej, który został stworzony w Wielkiej Brytanii. Jest to wzorcowy model stworzony na potrzeby aktywizacji zawodowej i włączania w rynek pracy osób chorujących psychicznie. Nasz zespół przeszedł cykl kompleksowych szkoleń z tego obszaru, prowadzonych przez firmę Forth Sector z Edynburga. 

Wykorzystamy ten model zatrudnienia, szkolenia i prowadzenia firmy w Wyjątkowym Domu. Wszystko po to, by przywracać na rynek pracy osoby z grup defaworyzowanych. Stworzymy miejsca pracy przy odpowiednim zaplanowaniu i realizowaniu działań reintegracyjnych tworząc możliwości rozwoju pracowników. Zatrudnienie w naszych integracyjnych zespołach pracowniczych znajdzie ponad 90 osób - pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami. Będą oni pracować min. jako pracownicy kuchni, administracyjni czy gospodarczy. Z dbałością o każdy szczegół tworzymy miejsce, gdzie pracownicy będą czuli się zrozumiani w swojej chorobie i jej specyfice, przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału pracowników w tworzeniu i rozwijaniu przyszłości firmy. 

3. Slow Jogging technikę spokojnego biegu przeznaczoną dla każdego, również dla osób starszych, z ograniczeniami ruchowymi. Jest to model życia zrównoważonego, bez pośpiechu i napięcia będącego idealnym rozwiązaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 

Zainspirowani wiedzą Dalekiego Wschodu, korzystając z wiedzy przekazywanej od partnerów z Japonii, będziemy rozpowszechniać tę dyscyplinę i dzięki niej poprawiać samopoczucie naszych mieszkańców. Jako jedni z nielicznych w Polsce w swoich strukturach mamy wykwalifikowanych instruktorów tej dyscypliny. 

W Wyjątkowym Domu dostrzegamy innych ludzi widzimy ich potrzeby. Właśnie dlatego nieustannie szukamy nowoczesnych rozwiązań, pozyskujemy partnerów ze świata by móc realizować potrzeby, zainteresowania, marzenia i pomagać w rozwoju.